Общи условия
УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН ECODOR.BG УСЛУГИ
 
Екипът на Еcodor.bg, Ви моли да прочетете внимателно следните Общи условия, съгласно които Еста Ес ЕООД, представлявано от: Елена Янкова, ЕИК:203041709, със седалище в град Пловдив, ул.Борба 25, ет.4, ап.12. предоставя услуги на територията на Република България на Вас потребителите, посредством интернет магазина ecodor.bg и мобилната версия m.ecodor.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия при ползването на сайта, форума и онлайн магазина. Създавайки клиентски профил, регистрираното вече лице придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира и също изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в онлайн магазина. 
След като кликнете на бутона „Потвърждение на поръчката”, Вие се съгласявате да закупите стоките, вече намиращи се във вашата „КОЛИЧКА”. Това Ваше действие има правно обвързваща сила. След това получавате от нас потвърждение на поръчката чрез съобщение на електронна поща или телефонно обаждане, след което се счита, че договорът е сключен. 
Онлайн магазина ecodor.bg си запазва правото да откаже доставка на поръчка в случай, че стоките не са достъпни. В случай на липса на складова наличност от съответната стока, в рамките на работната седмица екипът на ecodor.bg ще Ви уведоми за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Вас електронен адрес или телефонен номер. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики, който клиентът има право да приеме или да откаже.
Плащанията се извършват в български лева с начислен ДДС.
Продуктите, намиращи се на на интернет страницата на ecodor.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен каталог, описващ продуктовата линия. 
ДОСТАВКА 
Клиентът носи изцяло риска от повреждане или загубване на дадената стока при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ecodor.bg се освобождава от риска по пренасянето и доставката й, който се прехвърля върху клиента. ecodor.bg не носи отговорност за закъснение, което се дължи на куриер или друг доставчик. 
Веднага след като получите доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Вас или упълномощеното от Вас лице, което приема доставката. Евентуални щети следва да ни бъдат докладвани незабавно. При посочени неверни или сгрешени данни от страна на клиента при подаване на заявката, Еста Ес ЕООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
При отказ от страна на клиента за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът се задължава да заплати разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, когато Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ecodor.bg се освобождава от задължението си да достави заявената стока. 
Когато доставената стока не съответства на заявената за покупка и това би могло да бъде установено чрез обикновения й преглед, Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление в срок от 48 часа от получаването й. 
ЦЕНИ
 
Цените на стоките са в български лева, с включен ДДС и са валидни само за покупка от онлайн магазин ecodor.bg. Цените на продуктите, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адрес или офис на фирма превозвач. Плащането се извършва с наложен платеж при получаването на стоката на адрес или до офис на фирмата превозвач.
* Срокът на доставка зависи от наличността на продукта.
Средният срок за доставка е от 3 до 5 работни дни след потвърждаването й. 
В случай на непредвидено затруднение срокът може да се удължи, за което своевременно ще бъдете уведомени.
! Онлайн магазин ecodor.bg има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Всеки потребител заплаща цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката от негова страна. 
ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА 
Ако продуктите, които сте получили не отговарят на вашите очаквания, вие можете да ги върнете в 14 дневен срок и в случай, че те са неизползвани и целоста на оригиналната опаковка не е нарушена. След получаването на продуктите от нас ние ще Ви върнем сумата равна на стойността на продуктите.
Транспортните разходи по получаването и връщането на стоката са за Ваша сметка. 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА 
Потребителят има възможност и право да разглежда и поръчва обявените в интернет магазина ecodor.bg стоки. Като поръчката става след регистрация и съответно приемане на Общите условия. 
Клиентът има право на информация относно състоянието на своята поръчка. 
Клиентът носи отговорността за опазването на потребителското си име, парола и за всички действия, извършващи се от него или трето лице чрез използването на потребителското му име и парола. Потребителят се задължава незабавно да уведомява екипът на Еста Ес ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и в случайте, когато съществува опасност от такова използване. 
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният на страницата ecodor.bg начин. 
Клиентът се задължава да посочи точни данни изискващи се за доставката на стоката, да плати цената на стоката, разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, то тя се счита за възмездна. 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА 
Еста Ес ЕООД няма задължението да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. Има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ecodor.bg. 
Еста Ес ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка да прекрати или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Еста Ес ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на прекратяването, спирането, изтриването, променянето или ограничаването на услугите, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта ecodor.bg. 
Еста Ес ЕООД се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок стоката и да провери за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен на клиента (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
Еста Ес ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани посредством предоставяните услуги. 
Еста Ес ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на непредвидени обстоятелства, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и др. 
Имайте предвид, че описанията на продуктите са единствено с информационна цел. Въпреки, че те са базирани на информация, подадена от производителя, ние ви съветваме винаги да четете етикетите и информацията на опаковката преди да използвате продукта. Информацията за продуктите, подлежи на промени. 
ecodor.bg не поема каквато и да било отговорност за неточна информация.
Еста Ес ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. 
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Ние от Ecodor.bg считаме, че гарантирането на правото на защита на личните данни е основен наш ангажимент, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Ние сме изготвили настоящия документ, с помощта на който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.
 
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.
 
КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
 
Ecodor.bg е онлайн магазин, част от холандската компания Ecodor.
Дистрибуцията на стоките и дейността чрез уебсайта ecodor.bg  и/или  m.ecodor.bg (мобилната версия) на територията на Република България се извършва от Еста Ес ЕООД с ЕИК:203041709, със седалище в град Пловдив, ул.Борба 25, ет.4, ап.12, представлявано от: Елена Янкова. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.
 
Тъй като Вашето мнение е важно за нас, ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на Вашите данни, за което Ви насърчаваме да се свързвате с нас на info@ecodor.bg. 
 
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:
Когато правите поръчка на продукт или си създавате профил в ecodor.bg, Вие ни изпращате Вашите адрес на електронна поща, Вашите две или три имена, телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка, информация за плащане. За юридически лица: Наименование на фирмата, адрес, телефон, МОЛ, Булстат (която информация се използва с цел издаване на фактура за закупените артикули).
 
Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните.
Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.
БИСКВИТКИ
В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките. Бисквитките ни позволяват да събираме информация за използването на нашите услуги и да ги подобряваме и адаптираме към желанията на нашите посетители. Можете да настроите браузъра си така, че да не получавате „бисквитки“, докато пазарувате в Ecodor.bg.
 
Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните.
КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ
Ние от ecodor.bg използваме Вашите лични данни за следните цели:
 
   - създаване и управление на профил в ecodor.bg;
   - обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и  фактуриране на същите;
   - разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
   - връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
   - възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
   - включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на ecodor.bg
 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ
 
Ние бихме искали да Ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването в нашия онлайн магазин. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, може да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания. Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност, като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.
 
МАРКЕТИНГ
Ние бихме искали да бъдете осведомени за най-добрите предложения отнасящи се за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или услуги, допълващи закупените от вас такива, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите или ако сте проявили интерес към закупуването им. За да можем да ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти). Ние гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.
 
В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и да оттеглите своето съгласие по всяко време, като заявите това ваше желание на info@ecodor.bg
ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ
Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
- Mерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на ecodor.bg срещу кибератаки;
- Mерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
- Mерки за управление на различни други рискове.
 
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи. Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.
КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И КАКВИ СА ТЕ
За да направим пазаруването в Ecodor.bg възможно най-приятно за Вас, ние съхраняваме с Ваше съгласие личните Ви данни и подробности относно Вашите поръчки и използването на нашите услуги. Това ни позволява да персонализираме сайта и да препоръчваме продукти, които може да Ви се сторят интересни.
Ние съхраняваме историята на Вашите поръчки и Ваша лична информация, като имена, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, данни и адрес за доставка и плащане. Когато направите свой профил в ecodor.bg тази информация се запазва там, така че да не се налага да попълвате това при всяка нова поръчка. Ние съхраняваме тези данни докато имате регистриран профил в ecodor.bg. 
Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием профила Ви и ние ще отговорим на това искане след като получим e-mail на info@ecodor.bg.
НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние използваме Вашите данни за да изпълним Вашите поръчки възможно най-бързо и лесно. 
В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:
- Доставчици на куриерски услуги;
- Доставчици на платежни/ банкови услуги;
- Доставчици на ИТ услуги;
- Други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
- Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
 
Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.
КАК ЗАЩИТАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни са в безопасност в Ecodor.bg. Ние ценим доверието, което ни гласувате и обработваме и съхраняваме Вашите лични данни с най-голяма грижа. Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки.
Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, тъй като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.
КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекция на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.
 
За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе.
 Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:
- Самоличност: Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в ecodor.bg. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.
 
- Такси: Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме, като определим разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.
- Срок за отговор: Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така Вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.
- Права на трети страни: Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.
МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ МОЛБА КЪМ НАС ОТНОСНО:
Достъп:
 - да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
 - да предоставим копие от тези данни;
 - да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
Поправяне и изтриване на данни:
- възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.
Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
   - те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
   - Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
   - упражнявате законно право на възражение; или
   - те са били незаконно обработвани; или
   - е налице правно задължение в тази връзка.
 
Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:
   - за да се изпълни законово задължение; или
   - за да се установи, упражни или защити правна претенция;
 
Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви. Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, Вие трябва да изтеглите от акаунта си в ecodor.bg и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от ecodor.bg, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и ecodor.bg няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в ecodor.bg с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.
Ограничаване на обработването на данни
- Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, като за целта напишете електронно писмо до info@ecodor.bg
   - Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.
 
Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:
   - ако имаме Вашето съгласие; или
   - за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
   - за да се защитят правата на ecodor.bg или на друго физическо или юридическо лице.
Право на възражение
Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.
 
Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.
Вземане на автоматични решения
Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:
   - поражда правни последици за Вас; или
   - Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.
 
Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:
   - ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;
   - е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или
   - се базира на Вашето изрично съгласие.
 
Жалби
Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни. В България това е Комисия за защита на личните данни, а данните за контакт са публикувани на интернет страницата им:
 
Интернет страница на Комисия за защита на личните данни: www.cpdp.bg
 
Без да се засяга правото Ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, Ви молим да се свържете с нас предварително, като ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите Ви по взаимно съгласие.
За контакт: info@ecodor.bg, тел.: 0887 841 956.